136 Lượt tải

90 Bài Tập Trắc Nghiệm Hệ Trục Tọa Độ Toán Lớp 10 Sách Cánh Diều

Tài liệu gồm 41 câu tọa độ vecto và 45 câu tọa độ điểm trong mặt phẳng. Nội dung tài liệu gồm các phần sau:

I. LÝ THUYẾT
1. Trục tọa độ
+ Trục tọa độ
+ Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục
+ Độ dài đại số của vectơ trên trục
2. Hệ trục tọa độ
+ Hệ trục tọa độ
+ Tọa độ của vectơ đối với hệ trục tọa độ
+ Tọa độ của một điểm đối với hệ trục tọa độ

Bạn tải về MIỄN PHÍ bên dưới bản PDF – Nếu muốn lấy file Word liên hệ zalo thầy Nguyễn Thế Bình 0989488557

Phụ huynh vui lòng nhấn chuột vào nút Tải Tài Liệu bên dưới để lưu về máy và in ra cho học sinh làm bài.
136 Lượt tải

Để lại bình luận

Tài Liệu Liên Quan