Chương trình trọng tâm Toán lớp 2

Chương trình toán lớp 2 sẽ tiếp tục kết nối từ toán lớp 1. Tuy nhiên, phạm vi toán lớp 2 rộng hơn, bắt đầu vào các phép so sánh, phép tính nhân, chia một, hai chữ số. Học thêm về các đơn vị đo độ dài thường gặp. Học về các hình khó hơn như hình tam giác, hình vuông, hình tròn… tính được chu vi của một số hình đơn giản

A. Nội dung chính của chương trình Toán lớp 2 mới nhất hiện nay

1. Ôn tập và củng cố kiến thức toán lớp 1

Ôn tập các số từ 1 đến 100
Ôn tập các số trong phép cộng, trừ
Đơn vị đo lường

2. Phép cộng có nhớ trong phạm vi dưới 100

Phép cộng có tổng đơn vị tròn 10
Phép cộng có tổng đơn vị lớn hớn 10
Hình tứ giác và hình chữ nhật
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn
Học về đơn vị kilogram, lít

3. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Tìm một số hạng trong một tổng
Số tròn chục trừ đi một số
Phép trừ với số bị trừ có hàng đơn vị bé hơn hàng đơn vị của số trừ
Tìm số trừ, số bị trừ
Đường thẳng
Cách xem ngày, giờ, tháng
Cách xem đồng hồ, xem lịch

4. Phép nhân, phép chia

Phép nhân, bảng cửu chương từ 2 tới 5
Đường gấp khúc, độ đài của đường gấp khúc
Phép chia cho số từ từ 2 đến 5
Giờ, phút
Chu vi hình tam giác, tứ giác
Số 1 trong phép nhân, phép chia
Số 0 trong phép nhân, phép chia

5. Các số trong phạm vi 1000

Hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn
So sánh các số tròn trăm
Các số có ba chữ số
So sánh các số có ba chữ số
Đơn vị đo lường chiều dài: Mét, Ki-lô-mét, Mi-li-mét
Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Đơn vị tiền tệ của Việt Nam
Học sinh cần nắm được khung trương trình Toán lớp 2 để từng bước làm quen với Toán ngày một nâng cao. Các em cần phải tính toán tốt và biết so sánh được các số có ba chữ số, cộng trừ nhân chia, tính các hình đơn giản cũng như biết các đơn vị đo lường thường gặp, biết cách xem lịch: ngày, tháng, giờ một cách thuần thục để làm nền tảng cho những năm học tiếp theo khi lên lớp trên.
Rate this post

Để lại bình luận